Obsah

IČ : 00 234 389

DIČ : obec není plátcem DPH