Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím:
 

 • Iveta Hasalová   starostka
 • Jan Dědina         místostarosta 


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014,
seznam zastupitelů:
 

 • Věra Procházková
 • Jitka Vránová 
 • Pavel Srb
 • Miroslav Šuta
 • František Czibik
 • Josef Kupec
 • Anna Koudelková
   

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Výbory :


Kontrolní:

 • předseda Jitka Vránová
 • člen František Czibik
 • člen Jan Dědina


Finanční:

 • předseda Pavel Srb
 • člen Jitka Vránová
 • člen Miroslav Šuta
Komise:


Komise veřejného pořádku + prevence kriminality:

 • předseda Miroslav Šuta
 • člen František Czibik 
 • člen Josef Kupec


Komise životního prostředí:

 • předseda Josef Kupec
 • člen Pavel Srb
 • člen Miroslav Šuta

 

Kulturní komise:

 • předseda František Czibik
 • člen Jitka Vránová
 • člen Věra Procházková


SPOZ - sbor pro občanské záležitosti:

 • předseda Věra Procházková
 • člen Miroslava Rybáková
 • člen Eva Bastlová 
 • člen Ivonka Požádská


Sociální komise - doplňková péče:

 • předseda Anna Koudelková
 • člen Věra Procházková
 • člen Jitka Vránová