Obsah

FIN - 12/2017

Rozpočet Hospozín a Hospozínek

Daňové
80,18 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 702 000 Kč
Upravený rozpočet 7 709 080 Kč
Skutečné plnění 5 105 057 Kč
Plnění 66,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 900 000 2 900 000 1 983 778 68,41
1 500 000 1 500 000 1 040 361 69,36
1 500 000 1 500 000 1 026 922 68,46
1 300 000 1 300 000 710 446 54,65
185 000 185 000 175 292 94,75
150 000 150 000 88 658 59,11
100 000 100 000 22 101 22,10
35 000 35 000 20 879 59,65
26 000 28 900 28 900 100,00
6 000 6 000 3 540 59,00
0 4 180 4 180 100,00
Celkem 7 702 000 7 709 080 5 105 057 66,22
sestaveno ke dni 31. 7. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 0x | 20.08.2019