Obsah

FIN - 12/2017

Rozpočet Hospozín a Hospozínek

Daňové
83,39 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 7 702 000 Kč
Upravený rozpočet 7 734 571 Kč
Skutečné plnění 7 070 868 Kč
Plnění 91,42 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
2 900 000 2 900 000 2 896 352 99,87
1 500 000 1 525 261 1 525 261 100,00
1 500 000 1 500 000 1 331 570 88,77
1 300 000 1 300 000 893 203 68,71
185 000 185 000 178 908 96,71
150 000 150 000 141 392 94,26
100 000 100 000 33 560 33,56
35 000 35 000 31 852 91,01
26 000 29 130 29 130 100,00
6 000 6 000 5 460 91,00
0 4 180 4 180 100,00
Celkem 7 702 000 7 734 571 7 070 868 91,42
sestaveno ke dni 31. 10. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 14x | 08.11.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 15x | 04.10.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 32x | 09.09.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 31x | 20.08.2019