Obsah

FIN - 12/2017

Rozpočet Hospozín a Hospozínek

Nedaňové položka Příjmy z podílů na zisku a dividend
0,00 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 46 600 Kč
Upravený rozpočet 46 600 Kč
Skutečné plnění 0 Kč
Plnění 0,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací 46 600 46 600 0 0,00
Celkem 46 600 46 600 0 0,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet Staženo: 16x | 17.12.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 23x | 17.12.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 22x | 08.11.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 20x | 04.10.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 37x | 09.09.2019

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 38x | 20.08.2019