Obsah

FIN - KA

Rozpočet Hospozín a Hospozínek

Nedaňové položka Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2,93 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 239 000 Kč
Upravený rozpočet 240 845 Kč
Skutečné plnění 124 961 Kč
Plnění 51,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Záležitosti pošt 200 000 200 000 97 470 48,74
Pohřebnictví 15 000 16 845 16 845 100,00
Činnost místní správy 10 000 10 000 4 601 46,01
Bytové hospodářství 8 000 8 000 4 245 53,06
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 6 000 6 000 1 800 30,00
Celkem 239 000 240 845 124 961 51,88
sestaveno ke dni 30. 6. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 21x | 07.07.2020

Rozpočtové opatření č.3/2020 Staženo: 35x | 08.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření Staženo: 57x | 07.02.2020

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 61x | 14.02.2020

Výsledek o přezkoumání obce Staženo: 67x | 14.02.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 60x | 03.03.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 61x | 03.03.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 51x | 03.03.2020

Rozpočty - Rozbor hospodaření

Výkaz Fin 2-12 M k 30.6.2020 Staženo: 17x | 07.07.2020

Výkaz Fin 2-12 M k 31.5.2020 Staženo: 29x | 08.06.2020

Výkaz Fin 2 -12 M k 30.4.2020 Staženo: 43x | 12.05.2020

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 47x | 15.04.2020

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 59x | 05.03.2020

Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 67x | 16.01.2020